Konstrukcje stalowe

Konstrukcje techniczne - Graffit Warszawa

Inwestor: Graffit Sp. z o.o. 

Lokaliazacja: Warszawa

Zakres prac: Konstrukcja stalowa żaluzji, pomieszczeń pompowni wody lodowej, ramy pod urządzenia, podesty techniczne, słupki rampy żelbetowej nad wjazdem do parkingu podziemnego.

Rok: 2018


Kontakt z nami
Rosamet Adres
ROSA-MET Radom Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Rosamet telefon
tel. +48 385 56 52
Social Media
Grupa Rosa FacebookGrupa Rosa Youtube
Należymy do grupy zrzeszające firmy z branży z tzw. sektora wielkiego budownictwa.